E-helse omfatter all digitalisering av helsesektoren. Helse er en kompleks tematikk, og innføring av IKT har hatt en utfordrende historie, både i Norge og resten av verden.

I første fase handlet det mye om “digitalisering av papir”, som elektroniske pasientjournaler, digital bilder og elektronisk utveksling av informasjon.

Vi ser nå at ny teknologi treffer helseprosessene i høyt tempo. Big data, selvmåling og -diagnose, roboter, GPS for personer med demens, gamification, machine learning og blockchain er temaer som i dag diskuteres helt ned til små kommuner. Staten har oppskalert Helsedirektoratets avdeling for e-helse med ca. 30 ansatte til et eget Direktorat for e-helse, som snart runder 300 ansatte.

Hva angår e-helse er IKT-Norge en stabil enhet for næringslivet og offentlig sektor. I mer enn ti år har IKT-Norge samlet inn meninger og ideer, og gitt retning gjennom tydelige beskjeder til myndigheter, ministere og politikere.

IKT-Norge arrangerer hvert år e-helse-konferansen EHiN, som er Norges ledende konferanse for e-helse.