Digitaliseringen påvirker alle virksomheter. Internettet er driver i de fleste teknologiske endringer nå. Den norske IKT-næringen er en sterk leverandør til denne utviklingen.

Siste tall om IKT-næringen

SSB, strukturstatistikk, endelige 2015-tall:

• Tjenester innen informasjonsteknologi omsatte for 79,5 mrd, 5 mrd mer enn året før

• Telekommunikasjon investerte for 8,4 milliarder (brutto)

• IKT-tjenester sin bearbeidingsverdi (mål på verdiskapning) økte med 1 milliard og passerter for første gang 40 milliarder.

• Økning i antall sysselsatte innen IKT-tjenester, foretak 4,6 prosent

41 134

43 009