Bank- og finansbransjene er blant de delene av næringslivet som gjennomgår den største omveltningen basert på digitalisering.

Skjæringspunktet mellom teknologi, digitalisering og finans har også gitt utgangspunkt for en helt ny tech-bransje – FinTech. Aktører i dette segmentet leverer løsninger som utfordrer tradisjonelle finansielle tjenester.

En del av drivkraften bak FinTech er store regulatoriske endringer, som gjør det enklere for nye aktører å etablere seg som tilbydere av finansielle tjenester. EUs PSD2-direktiv, som implementeres i 2018, krever at banker gir andre aktører tilgang til kontoinformasjon og mulighet for å gjennomføre transaksjoner, dersom kunden ønsker det.

Norsk FinTech-bransje er ung og i sterk vekst, med aktører som leverer tjenester innen sikkerhet, autentisering, betalinger, forvaltning, blockchain, sparing, P2P lån, personlig økonomi med mer.

IKT-Norge arrangerer årlig FinTech-konferansen Futurebank.

Her finner du Fintech-guiden vi i oktober 2017 lanserte sammen med Selmer DA.