Den tradisjonelle kraftkrevende industrien er en sterk bidragsyter til innovasjon, produktivitet og eksportinntekter i norsk økonomi. De siste 15 år har industriens vekst i økonomien blitt redusert. Riktig digitalisering av industrien kan gi et løft i produktiviteten slik at at trenden med utflytting av industriproduksjon kan snus.

Tingenes internett (IoT -Internet of things) er driveren i den nye – fjerde – industrielle revolusjonen. Den bringer den fysiske og den digitale verden sammen og har fire hovedbestandeler: Tingene, nettforbindelsene, data og analyse.

IKT-Norge arbeider for at Norge lærer av de beste erfaringene fra Tyskland og UK i å etablere et fast samarbeid mellom tradisjonell og digital industri, mellom akademia og industrien og mellom næringslivet og myndighetene for å fornye og styrke industrien. Vi bør raskest mulig etablere et industrielt testsenter som er stort nok til å tiltrekke seg de beste aktørene og som skal teste ut Industri 4.0-teknologi på norsk. I samarbeid med partene i arbeidslivet må fagarbeidernes kompetanse og yrkesutdanningen tilpasses de nye digitale behovene.