Den digitale økonomien vokser. Datamengdene er i eksplosiv vekst, og sentrene som lagrer og prosesserer dataene er grunnmuren og veikryssene i dette digitale samfunnet.

Med industrielt datasenter mener vi et senter med så stor kapasitet at det i seg selv er en industribedrift med flere likhetstrekk med prosessindustrien. Den er kraftkrevende og kapitalintensiv.

Norge kan tilby lagring av data på en trygg måte. God infrastruktur, fravær av naturkatastrofer, politisk og økonomisk stabilitet gjør av vi kan levere en suveren driftssikkerhet. Norge er kjent for transparente forretningsprosesser og ”ease of doing business”. Og strømkostnadene er lave.

Vårt datasentermedlem DigiPlex har regnet ut at et internasjonalt selskap som bruker 10 MW datasenterkapasitet over 10 år vil spare over 100 millioner dollar ved å plassere datasenteret sitt i Norge, i forhold til i Storbritannia – basert utelukkende på strømkostnad.

Og vi har den mest miljøvennlige datasenterløsningen. Vår strømforsyning er nesten hundre prosent basert på fornybar energi. Det er bedre utnyttelse av kraften å ta den i bruk i datasentre her i landet for så å eksportere data, enn å eksportere den uforedlede kraften til utlandet.

IKT-Norge vil at Norge skal være et attraktivt land å lagre data. Da må vi ha gode rammevilkår. Norge har gode forutsetninger for å bli et ledende datasenterland innen 2025.