-Interregprosjektet TechNordic
Et interregionalt samarbeid mellom IKT-Norge, Business Region Göteborg, Connect Väst, Lindholmen Science Park, Chalmers Ventures og BrainsBusiness. Dette nordiske samarbeidsprosjektet har som mål å styrke innovasjonsorientert aktivitet i vår region med IKT som vårt fokus.

Vi vil arbeide for å fremheve bedrifter, forskere og interessenter over landegrensene, knytte eksisterende miljøer og hjelpe nye og utvikle eksisterende metoder fra partnere i prosjektet for å øke den innovative kraften til IKT-selskaper (eksisterende og nye).

Vi er alle enige om at det å se på grenseoverskridende samarbeid gir oss unike forutsetninger for å kombinere et bredt spekter av kompetanse innen nye innovative teknologier og løsninger – og for å utvikle et felles økosystem for innovasjon og organisering av nye banebrytende IKT-selskaper.

More info in english:

– Mobile World Congress (Barcelona)
Mobile World Congress er verdens største messe for mobilkommunikasjon og en viktig arena for aktører i regionen som vil komme i kontakt med det internasjonale markedet. På Mobile World Congress vil teknologibedriftene treffer eksisterende og potensielle kunder, danne viktige internasjonale nettverk, i både formelle og mindre formelle sammenhenger.

– South by Southwest Interactive (Austin, USA)
South by South West (SXSW), er blitt en av de viktigste teknologifestivalene i verden. SXSW vil være en inngang til det amerikanske markedet. IKT-Norge gir et utstillingsvindu for våre bedrifter og en kommunikasjonsarena for branding av vår næring internasjonalt.

– Oslo Innovation Week (Oslo)
Oslo Innovation Week (OIW) er Europas største innovasjons konvensjon. OIW er et utstillingsvindu for bedrifter. Her vil våre bedrifter kunne vise seg frem for hele innovasjonsøkosystemet i Norge for verden. Her er hele innovasjonsmiljøet samlet, noe som gir store muligheter for at bedrifter kan tilknytte seg ønskede nettverk, kompetanse og kapital.

IKT-Norge har flere arrangement under (OIW) slik at være medlemmer kan oppnå størst mulig profileringspotensiale og nettverksbygging under arrangementet.

– Oslo Meets Hackney (London, desember)
Oslos innovasjonsmiljø vil møte innovasjonsmiljøet i Hackney London for felles internasjonal profilering og samarbeid. Oslo Meets Hackney er en arena for å knytte nettverk med en av de mest innovative teknologiklyngene i Europa. Dette foregår som en forlengelse av den årlige tenningen av Oslos juletregave til London by i desember hvert år.