TechNordic – The Strong Nordic ICT Region

Ønsker du direkte tilgang til IKT-miljøet i norden? Vi har samlet alle styrker og kompetanser, og etablert et fellesskap som en sterk IKT-region – TechNordic.

TechNordic er et interregionalt samarbeid mellom IKT-Norge, Business Region Göteborg, Connect Väst, Lindholmen Science Park, Chalmers Ventures og BrainsBusiness. Dette nordiske samarbeidsprosjektet har som mål å styrke innovasjonsorientert aktivitet i vår region med IKT som vårt fokus.

Vi vil arbeide for å fremheve bedrifter, forskere og interessenter over landegrensene, knytte eksisterende miljøer og hjelpe nye og utvikle eksisterende metoder fra partnere i prosjektet for å øke den innovative kraften til IKT-selskaper (eksisterende og nye).

Vi er alle enige om at det å se på grenseoverskridende samarbeid gir oss unike forutsetninger for å kombinere et bredt spekter av kompetanse innen nye innovative teknologier og løsninger – og for å utvikle et felles økosystem for innovasjon og organisering av nye banebrytende IKT-selskaper.

Finn ut hva som gjør regionen til verdensledende innen IKT her:

Mer informasjon om det EU-finansierte prosjektet

TechNordic Innovation Hub Map

Få oversikt over økosystemet for oppstartsfinansiering i TechNordic-regionen, inkludert akseleratorer, inkubatorer, venture- og seed funding og oppstartsstøtte her.

Mobile World Congress (Barcelona)

Mobile World Congress er verdens største messe for mobilkommunikasjon og en viktig arena for aktører i regionen som vil komme i kontakt med det internasjonale markedet. På Mobile World Congress vil teknologibedriftene treffer eksisterende og potensielle kunder, danne viktige internasjonale nettverk, i både formelle og mindre formelle sammenhenger.

South by Southwest Interactive (Austin, USA)

South by South West (SXSW), er blitt en av de viktigste teknologifestivalene i verden. SXSW vil være en inngang til det amerikanske markedet. IKT-Norge gir et utstillingsvindu for våre bedrifter og en kommunikasjonsarena for branding av vår næring internasjonalt.

Oslo Innovation Week (Oslo)

Oslo Innovation Week (OIW) er Europas største innovasjons konvensjon. OIW er et utstillingsvindu for bedrifter. Her vil våre bedrifter kunne vise seg frem for hele innovasjonsøkosystemet i Norge for verden. Her er hele innovasjonsmiljøet samlet, noe som gir store muligheter for at bedrifter kan tilknytte seg ønskede nettverk, kompetanse og kapital.

IKT-Norge har flere arrangement under (OIW) slik at være medlemmer kan oppnå størst mulig profileringspotensiale og nettverksbygging under arrangementet.

Oslo Meets Hackney

Oslos innovasjonsmiljø vil møte innovasjonsmiljøet i Hackney London for felles internasjonal profilering og samarbeid. Oslo Meets Hackney er en arena for å knytte nettverk med en av de mest innovative teknologiklyngene i Europa. Dette foregår som en forlengelse av den årlige tenningen av Oslos juletregave til London by i desember hvert år.