IKT-næringen er en næring i sterk vekst. Økt mangfold i digitale næringer er avgjørende for å lykkes, og dette innebærer blant annet økt kvinneandel blant ledere og ansatte. Det er få kvinnelige gründere, en lav andel kvinner blant ansatte og enda færre kvinner i ledende stillinger. Forskning viser at kjønnsbalanse i selskaper er bra for business. Mangfold er økonomisk lønnsomt, skaper gode arbeidsplasser og er viktig for å utvikle leveranser med bred treffsikkerhet i en mangfoldig kundegruppe.

IKT-Norge ønsker å bidra til økt kjønnsbalanse i digitale næringer gjennom blant annet:

Oda Talent
Talentprogrammet Oda er et faglig lederprogram for kvinner i digitale næringer. IKT-Norge opprettet Oda-programmet i 2002 for å øke andelen kvinnelige ledere i digitale næringer. Deltakerne utvikler seg som ledere, og flere oppnår utvidet ansvarsområde som et resultat av Oda-programmet. Selve programmet består av gruppesamlinger/seminarer, coaching og en faglig oppgave. Sist kull startet i 2015. Her kan du lese mer om lederprogrammet.

Girl Tech Fest
IKT-Norge, Oda-nettverket, Tenk og Deichmanske bibliotek arrangerer hvert år en kode- og tech samling for 600 jenter over hele landet. Jentene får opplæring i enkle programmeringsverktøy, og opplever moro og glede med tech. Vårt mål er at flere jenter skal la seg inspirere av alle fremtidsmulighetene man får ved å kunne programmering og IT. (lenke til jenterkoder/GTF på Facebook)

Vi samarbeider tett med kvinnenettverk i næringen:

TENK – Tech-Nettverket for kvinner
Oda-Nettverk – Nettverk for kvinner som jobber med eller i IT-bransjen
Girl Geek Dinners