De siste årene har IT- bedrifter møtt stadig økende konkurranse fra offentlige virksomheter og etater som utvikler egne digitale tjenester i konkurranse med markedet. Denne praksisen hemmer forutsigbarhet, innovasjon og vekst hos små, private aktører. IKT-Norge er opptatt av at det offentlige ikke skal konkurrere med næringslivet der et velfungerende marked allerede eksisterer.