Persondata, sensitive og ikke, inngår i alle løsninger som er i bruk i markedet, enten det er snakk om løsninger for styre tilgang til bygninger eller store kommunikasjonsløsninger hvor data behandles i andre jurisdiksjoner enn brukerne. Data, inkludert persondata, inngår i både forretningsmodeller og grunnlaget for drift av både selskaper og samfunn.

For IT og digitaliserte næringer er korrekt og god håndtering av persondata avgjørende for å kunne være i drift, for å konkurrere, og for sikre den nødvendige tilliten til digitale tjenester. Arbeidet med personvern handler også om å lykkes med blant annet sikkerhet, UX og kunnskapsutvikling. Den norske IT-næringen skal være ledende på god, sikker og etterrettelig håndtering av persondata innen alle sektorer.