IKT-Norge har som mål at IKT-næringen i Norge skal ha gode, konkurransedyktige rammebetingelser. Som en sterk, lønnsom næring i vekst er det blant annet viktig at bedriftene får tilgang til kompetanse i verdensklasse, et velfungerende marked, gode finansieringsmuligheter og et skattesystem som legger tilrette for investeringer i teknologi og innovasjon.

Norsk næringspolitikk ble i stor grad utviklet flere tiår tilbake, og er derfor ikke tilpasset et næringsliv der mye av det vi produserer er digitalt og distribuert gjennom plattformer. IKT-Norge mener det er viktig at vi gjennomgår skatteordninger, insentivordninger og lovverk og gjør endringer der det er nødvendig, slik at digitale næringer ikke møter hindre på grunn av et utdatert regelverk.