IKT-Norge har lenge hatt fokus på IKT som en av de viktigste faktorene for å redusere CO2-utslipp i Norge. Dette førte til at vi lanserte GrønnIT som prosjekt for åtte år siden. Prosjektet har utviklet, og vi har nå flere prosjekter innen både reduserende tiltak, men også klimautfordringen som næringsutvlikling.

Saker vi arbeider med er som følger:

– Forbrukerperspektivet i henhold til AMS, tredjepartsleverandører og prising
– Sikre dataflyt og tilgang til idata også for forbrukerne og tredjepart, ref. Open Data Initiative – offentlige data bør som hovedregel være tilgjengelie
– Data management/Data centre – i henhold behovene når enorme mengder data skal prosesseres og distribueres
– Forventninger og kommunikasjon rundt utrulling av AMS, nødvendigheten av å spille på lag med energibransjen og forbrukerne
– Forsyningssikkerhet når AMS og smart grid iverksettes
– Samarbeid de største byene i Norge om “Smart Cities” – ulike prosjekter og samarbeidsflater
– Utvikling av samarbeid med elbil-industrien og utvikling av smarte løsninger for “tanking” av elbiler
– Se på nye forretningsmodeller som følge av AMS
– Samarbeid med NVE, OED, Smart Grid-senteret og Enova
– Posisjonere norske selskaper innen IKT/Energi internasjonalt – gjerne i samarbeid med andre
– Samarbeid med Innovasjon Norge for utvikling av ny næring