Det er mange små IT-bedrifter som har potensiale til å bli det neste store teknologieventyret. IKT-Norge vil gi disse hjelp i startgropen, og med det bidra til å rydde en del praktiske utfordringer av veien slik at dere kan fokusere på innovasjon og kommersialisering.

Det viktigste bidraget IKT-Norge kan gi små, nystartede bedrifter er kanskje tilgangen til Norges største og viktigste nettverk innen IKT. I vår organisasjon finnes bedrifter som kanskje er på jakt etter nettopp den teknologien du utvikler, eller som kan gi råd og kontakter for å hjelpe deg videre.

UP!-bedriftene møtes til ca. fem fag- og nettverkssamlinger hvert år, og får et svært godt tilbud på medlemskap i IKT-Norge. Kriteriet er at bedriften ikke er eldre enn fem år og har under 10 millioner kroner i omsetning.

Les mer og meld deg på Startup-forum

Vi jobber aktivt med:

  • Endrede opsjonsregler for oppstart- og vekstselskaper
  • Legge til rette for best mulig virkemiddelapparat (Innovasjon Norge, SkatteFunn, Forskningsrådet osv.) for din bedrift
  • Legge til rette for offentlig og privat kapital for våre medlemmer
  • Samarbeid mellom store og små virksomheter
  • Internasjonalisering: Messer, konferanser og reiser