Norge trenger nye IKT-lokomotiver som kan bidra til å løse morgendagens utfordringer i samfunnet og i næringslivet. Det er mange små IT-bedrifter som har potensialet i seg til å bli det neste store teknologieventyret. IKT-Norge vil gi disse hjelp i startgropen, og med det bidra til å rydde en del praktiske utfordringer av veien slik at dere kan fokusere på innovasjon og kommersialisering.

Det viktigste bidraget IKT-Norge kan gi små, nystartede bedrifter er kanskje tilgangen til Norges største og viktigste nettverk innen IKT. I vår organisasjon finnes bedrifter som kanskje er på jakt etter nettopp den teknologien du utvikler, eller som kan gi råd og kontakter for å hjelpe deg videre.

UP!-bedriftene møtes til ca. fem fag- og nettverkssamlinger hvert år, og får et svært godt tilbud på medlemskap i IKT-Norge. Kriteriet er at bedriften ikke er eldre enn fem år og har under 10 millioner kroner i omsetning.

Blant tingene vi jobber aktivt med er:

– Endrede opsjonsregler for oppstart- og vekstselskaper
– Legge til rette for best mulig virkemiddelapparat (Innovasjon Norge, Skattefun, Forskningsrådet osv.) for din bedrift
– Legge til rette for offentlig og privat kapital for våre medlemmer
– Samarbeid mellom store og små virksomheter
– Internasjonalisering – messer, konferanser, og reiser
– IKT-Norge er involvert i Tøyen Startup Village som eier og utvikler