Teknologi er en viktig byggekloss for et bedre samfunn der hensynet til alle brukerne tas på alvor. Barn har et naturlig behov for å utforske både den digitale og den ikke-digitale verden, og vi kan derfor ikke ha et ensidig fokus på frykt. Vi kan heller ikke ha en blind tro på at om vi bare kobler barn og teknologi går alt av seg selv. På samme måte som sykkelen trygt bygger opp under barns utforskertrang og trygghetsbehov, må trygg bruk av teknologi fungere og bidra til å utvide horisonten deres. Teknologi må ikke være et skadelig piggtrådgjerde rundt lekeplassen for at foreldrene skal slippe å følge med.