Velferdsteknologi er et ord som har fått plass i norsk offentlig politikk de siste fem årene. Velferdsteknologi handler om teknologier om bidrar til hverdagsmestring i egne omgivelser. Dette gjelder i første omgang den eldre delen av befolkningen.

Den første bølgen med velferdsteknologi omfatter sensorer, alarmer, medisindispensere, smarte låser og enkle kommunikasjonsprogrammer på nettbrett. I neste fase, som vi nå er i ferd å gå inn i, vil vi se hjelpeverktøy for psykisk syke, støtte for kronikere og sykehusutskrevne pasienter. Vi ser også flere løsninger for monitorering av hjertepasienter, kreftsyke og med mer.

Velferdsteknologi er et viktig ledd i å sette innbyggerne sentralt, gi dem mer makt over egen hverdag og gjøre dem mindre avhengig av profesjonelt helsepersonell.