Trainee-guiden inneholder informasjon om behovskartlegging internt i bedriften, rekrutteringsprosesser, planlegging av et internt program og ivaretagelse av traineen i bedriften. I tillegg gis det forslag til hvordan man kan definere et hensiktsmessig nettverk rundt traineen i bedriften.

Hoveddelen av trainee-guiden består av en beskrivelse av et 12-måneders trainee-program, med detaljerte planer for hvordan mottagelse, oppføling og ansvarstildeling kan foregå for å sikre et trainee-tilbud av høy kvalitet. I tillegg inneholder guiden en rekke praktiske verktøy og veiledning.

Innhold i Trainee-guiden

Bakgrunn (hvorfor traineeprogram?, bedriftstilpasning, karrieremuligheter)
Rekruttering og ansettelse (planlegging, forankring, traineens rolle, kvalifikasjoner, rekrutteringsprosess)
Gjennomføring av 12 måneders program (internt nettverk, roller/stillinger, introduksjons- og opplæringsplan, oppfølging og utvikling, praktiske tips, innhold i programmet, informasjon til traineen)
Nyttige verktøy (analyseverktøy, intervju skjema, referanse skjema, program til traineene, trainee presentasjon)
Trainee guiden koster kroner 10.000,- per bedrift, og foreligger elektronisk.

Er din bedrift interessert i å starte trainee-program, eller trenger dere mer struktur rundt et traineetilbud dere allerede har iverksatt? Skriv til post@ikt-norge.no for mer informasjon.