De siste fire årene har digitalisering for alvor blitt satt på den politiske dagsorden. – Den neste regjeringen må sørge for at satsingen blir ambisiøs nok, slik at Norge blir en vinner i spørsmål som teknologikompetanse, datasikkerhet, infrastruktur og gode vilkår for gründer- og vekstbedrifter, sier IKT-Norges adm. direktør Heidi Austlid.

 

Bedre opsjonsbeskatning
Regjeringen har lovet betydelige forbedringer i opsjonsbeskatningen. – Opsjonsbeskatning må bli en attraktiv, alternativ belønningsform for at oppstartselskaper skal kunne tiltrekke seg kompetente ansatte. Dette for å sikre at vi skaper flere nye arbeidsplasser, understreker Austlid.

 

Flere IT studieplasser
Høyre har lovet å øke utdanningskapasiteten på IT. – Vi må minimum doble antallet IT-studieplasser i neste 4-årsperiode fra 2000 til 4000 plasser. Samtidig forventer vi at valgkampløftet om å gi et obligatorisk opplæring i programmering i grunnskolen følges opp så raskt det er praktisk mulig. Slik sikrer vi digital kapasitet for fremtiden, sier Austlid og avslutter:

 

– I tillegg må vi bruke digitalisering til å løse store velferdsutfordringer innen helsesektoren. IKT-Norge oppfordrer regjeringen til et taktskifte som skal danne fundamentet for en voksende ehelsenæring og gjøre Norge til en fremtredende ehelsenasjon.