Hva skjer med Samhandlingsreformen, vi møter HOD og Hdir 4 november 12-14

Vi møter avdelingsdirektør Bjørn Astad fra Helse- og omsorgsdepartementet og den nye lederen av IT og helseavdelingen i Helsedirektoratet, Christine Bergland.

Det er satt av over 120 millioner til eHelse i 2011, vi får svar på hva vi kan forvente oss. Her bør alle leverandører stille,.

Sted: Buypass sine lokaler i Nydalen, www.buypass.no

Påmelding: fs@ikt-norge.no