Relasjonen mellom talent og agent er en viktig del av Oda-programmet. Det regnes som et av de grunnleggende elementene i talentutviklingen. Selv om talentet står i sentrum i coaching-situasjonen, er målet at begge parter skal oppleve utbytte i form av utvikling og læring.

Talent og agent legger opp sine møter og samtaler etter egne ønsker. De inngår en kontrakt når programmet starter, hvor de nedsetter mål og forventninger om hva de skal få ut av relasjonen.

– Utvikler tanken
Ane Gjennestad og Anders Lier kjente ikke hverandre før de ble matchet som talent/agent-par av Oda-programmet. De er begeistret for muligheten til å veksle erfaringer med en annen i IT-bransjen.

– Vi har gode samtaler og stimulerer hverandre til å tenke nye tanker. Det er ikke nødvendigvis tanker som oppstår under samtalen, men tankene utvikles også mellom møtene, mener hun.

Uproblematisk konkurranseforhold
Ane er kommunikasjonsansvarlig i IT-konsulentfirmaet Bouvet, mens Anders er leder for Outsourcing-virksomheten i Capgemini. De jobber i konkurrerende bedrifter, men konkurranseforholdet har ikke vært et problem i deres møter.

– I begynnelsen testet vi nok hverandre litt, men det at vi er konkurrenter har ikke gitt store utfordringer, forteller de to. – Vi kan sparre åpent med hverandre, dele tanker og drøfte muligheter. Det vi snakker om bringer vi ofte med tilbake i arbeidshverdagen.

De legger til at det er uvanlig at konkurrenter blir satt sammen som coaching-par i Oda-programmet.  Likhet og sammenfallende interesser veide tyngst da Ane Gjennestad og Anders Lier ble koblet sammen.

–Par-sammensetningen gjøres på grunnlag av personlighetstest, personlige intervjuer og en subjektiv vurdering fra fagansvarlig Anne Grethe Solberg. Der har hun gjort en god jobb, vi var en veldig god match, forteller Ane.

Likeverdige parter
Da de innledet relasjonen et knapt år før dette intervjuet, satte de noen spilleregler for samtalene. Begge la vekt på at de skulle være likeverdige parter i forholdet. Det viktigste stikkordet er åpenhet.

– Jeg tror vi snakker sammen på en måte man vanligvis ikke gjør før man har kjent hverandre en god stund. Det er det to grunner til: Vi bestemte oss tidlig for å være åpne mot hverandre. Det har gitt oss en tillitsplattform. I tillegg stemmer kjemien mellom oss, sier Ane.

Ane og Anders møtes rundt en gang i måneden gjennom det året programmet varer, og velger seg ett tema å bygge samtalen på for hvert møte. De tar utgangspunkt i aktuelle problemstillinger de møter i hverdagen, og diskuterer blant annet etikk, ledelse og Anes Oda-oppgave. Begge brenner for virksomheters samfunnsansvar – eller CSR (corporate social responsibility).
– Gir energi og motivasjon
Det er ingen tvil om at Oda-programmet har gitt både Ane og Anders positive opplevelser.

–Møtene med Ane gir meg enda mer energi. Jeg blir motivert av å snakke med henne om for eksempel CSR, eller drøfte ideer, erfaringer og forretningsmessige utfordringer. Det skaper energi på det personlige plan, og det tror jeg også skal til for å gå tilbake og utrette mer i egen arbeidshverdag, sier Anders.

Ane samtykker. Deres samtaler gir inspirasjon og energi.

–Jeg tror vi kan sette engasjement som overskrift, sier Ane. –Vi pirker i hverandres engasjement.