Tandberg får mye ros for tiden. De er utropt til Vulkanaskens vinner av dn.no (se filmsnutt på http://www.dn.no/dntv/nyheter/article1880824.ece), og Utenriksministeren anbefaler bruk av videokonferanse fremover og sier Tandberg er «noe å være stolt av» (se filmsnutt på http://www.dn.no/dntv/nyheter/article1880655.ece). Tandberg og samarbeidspartner Viju benytter anledningen til å låne ut utstyr og vise hvor enkelt og velfungerende det kan være å reise virtuelt.

Virtuelle reiser handler i stor grad om å erstatte de tradisjonelle møtene med virtuelle møter. Men vi ser også at de nye samarbeidsformene og de nye samarbeidsplattformene – så som Telenors Way of Work der 40 000 ansatte i 17 land kan finne hverandre basert på kompetansekartlegging i det virtuelle forumet, chatte og om nødvendig ta et videomøte – gir enorme miljøbesparelser. Vi pleier å si at dette er «fremtidens arbeidsform» – men jeg håper og tror at vulkanasken kan gi mange en smak av fremtiden allerede nå, og dermed fremskynde fremtiden.

Vi ser også i den årlige undersøkelsen i regi av Sikkerhetsdagen, at nettskytjenester vil øke i popularitet de kommende årene – og de mest populære tjenestene er virtuelle møter og prosjektmøteplasser. Nettskytjenester innebærer kun driftsutgifter og ikke investeringskostnad, og vil gjøre det mulig for mange å teste ny teknologi uten å forplikte seg til den.

Jeg håper at også slike løsninger får ri på Tandbergs bølge.