Neste medlemsmøte norsk eHelseforum 5. mars 2012 – klikk her!Vi inviterer til møte med nytt Østfoldsykehus, Norsk helsenett, og muligheten for en omvisning på HPs nye eHelsesenter på Ahus
23 November 13.00-16.00
Vi møtes på Ahus

 

Veibeskrivelse:

Agenda:

13-1400

 • Velkommen ved HP/IKT-Norge
 • Nytt Øsfoldsykehus og IKT ved Endre Engvik, prosjektsjef IKT

Endre vil si litt om hva man forventer av IKT løsninger knyttet til nytt sykehus og hvilke muligheter dette gir norsk IKT-næring

1400-1530 Workshop emd Norsk Helsenett
Norsk Helsenett (NHN) jobber med scenarioer for norsk helsevesen i et 20 årsperspektiv. I denne prosessen ønsker de å involvere Norsk eHelseforum/IKT-Norge og Oslo Medtech. NHN jobber for å legge et løp for hva slags infrastruktur og båndbredde neste generasjons eHelsetjenester behøver.

 • Hva er Norsk Helsenett nå og fremover, ved NHN
 • Hva slags digtale  helsetjenester må NHN legge til rette for, innlegg fra næringen:
   • Telenor
   • Microsoft
   • Changetech
   • Cisco
 • Diskusjon og debatt

1530 Omvisning på senteret