Jeg var på ITS Norges årlige konferanse og hørte Ivar Christiansen i Statens vegvesen fortelle om en ny nasjonal rute- og trafikkportal som de jobber med for tiden, sammen med NRK, Ruter og trafikanten. Det blir ifølge Christiansen en slags yr.no for veiene.

Her vil informasjon om biltrafikken på veiene (inkludert forsinkelser grunnet vær eller ulykker), informasjon om kollektivtransporten i sanntid for hele landet (inkludert sanntid på tog i Norge), samles slik at vi kan drive ruteplanlegging på tvers av transportformene. De samler for eksempel inn reisetidsdata fra autopassbrikkene i Trondheim nå.

Litt tidligere fortalte Svend Tøfting i ITS Danmark om et prosjekt de har i Kattegatt (det vil si, noen svenske og danske kommuner samarbeider) ved navn IMIKASK som skal gi sanntidsinfo og i tillegg mulighet for betaling via mobil, også på tvers av transportformene og på tvers av landegrensene.

Dette er godt nytt for miljøet, tror jeg. Jeg skryter alltid av mobilapplikasjonen til Trafikanten for iPhone, med sanntidsinformasjon som gjør det enklere for meg å velge kollektivt. Sjefen for Statens Vegvesen, Terje Moe Gustavsen, fortalte at kollektivtrafikken hadde økt med 5% og biltrafikken blitt redusert med 3% i fjor, og at det er godt mulig at mye av dette skyldes nettopp tilgang til sanntidsinformasjon.

Så blir det spennende å skje om de norske og skandinaviske prosjektene i forlengelse av sanntidsmulighetene, gir enda større miljøgevinster.